Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn;"Budowa gazociągu o ciśnieniu max. do 0.5 MPa i średnicy dn=250mm dla Huty Miedzi Cedynia gm. Rudna" 05.06.2014 Więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krzydłowice m. Grodziszcze, składającej się z dz. nr 316/5 o powierzchni 0,30ha 06.06.2014 Więcej
Obwieszczenie w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Grodziszcze 09.06.2014 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Doprowadzenie gazu do stacji agregatów prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. w m 25.07.2014 Więcej
Obwieszczenie w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Proszyce 28.07.2014 Więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Trzęsów dz. nr 82 o powierzchni 300 m2 01.08.2014 Więcej
Ogłoszenie o sprzedaży bramy garażowej metalowej o wymiarach 300,0 x 260,0 cm 17.09.2014 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsiewzięcia pn.:"Doprowadzenie gazu do stacji agregatów prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. w m. Grodowiec-budowa gazociągu w/c i kabla światłowodowego do transmisji danych." 23.09.2014 Więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:"Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w m. Retków gm. Grębocice 23.09.2014 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca, gm. Grębocice" 24.09.2014 Więcej

Wybierz Strony

do góry