Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most" w granicach administracyjnych gminy Grębocice 23.12.2013 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: Doprowadzenie gazu do Stacji Agregatów Prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. 20.12.2013 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.:" Doprowadzenie gazu do stacji Agregatów Prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. w m. Grodowiec-budowa stacji redukcyjno-pomiarowej I st. 19.12.2013 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa studni głębinowej wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę do Huty Miedzi Cedynia" 19.12.2013 Więcej
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszrów w obrębie Grębocice w gminie Grębocice 11.12.2013 Więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice w gminie Grębocice 11.12.2013 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej na terenie szybu R-XI w Zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna 31.10.2013 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/10kV GST-KRC na terenie szybu R-XI w Grodowcu 31.10.2013 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Doprowadzenie gazu do stacji Agregatów Prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. w m. Grodowiec" 29.10.2013 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice 23.10.2013 Więcej

Wybierz Strony

do góry