Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Grębocice o zebranych dokumentach i wydaniu postanowienia-budowa kanalizacji sanitarnej 08.08.2012 Więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 09.07.2012 Więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Grębocice w sprawie jednego lokalu mieszkalnego do wynajęcia dla osób stale zamieszkałych w Gminie Grębocice i posiadających trudne warunki mieszkaniowe 11.06.2012 Więcej
Wójt Gminy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 58 m2 położonego w Grodowcu nr 19 (dz. nr 109) 01.06.2012 Więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w obrębie Rzeczyca Gminy Grębocice 25.04.2012 Więcej
Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 11.04.2012 Więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice Gminy Grębocice 04.04.2012 Więcej
Zawiadomienie o likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Rzeczycy 21.03.2012 Więcej
Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice 20.03.2012 Więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice 20.03.2012 Więcej

Wybierz Strony

do góry