Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Ogłoszenie o zebranych dokumentach i wydaniu postanowienia 12.12.2012 Więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 17.10.2012 Więcej
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 160/33 i 160/35 w obrębie Retków w gminie Grębocice 05.10.2012 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych 05.10.2012 Więcej
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych 05.10.2012 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 160/33 i 160/35 w obrębie Retków w gminie Grębocice 05.10.2012 Więcej
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie XVI Sesji Rady Powiatu Polkowickiego 18.09.2012 Więcej
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku nr IF.AB.7820.32.2012.WW1 07.09.2012 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocice II etap 29.08.2012 Więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Grębocice o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią 28.08.2012 Więcej

Wybierz Strony

do góry