Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2024-rok/31617,Ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospod.html
14.07.2024, 06:33

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice

Metadane

Data wytworzenia : 22.05.2024
Data publikacji : 22.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony