Urząd Gminy w Grębocicach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej na części działki nr 224/34 obręb Trzęsów i części działki nr 620/35 obręb Rzeczyca, gmina Grębocice”

ROŚiGN.6733.1.2024. NP

Metadane

Data wytworzenia : 06.05.2024
Data publikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Pelczar Z-ca Wójta
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry