Urząd Gminy w Grębocicach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15.03.2024 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021- 2027”

Informujemy, że 11 marca br. Gmina Legnica pełniąca funkcję Lidera ZIT LGOF przedłożyła do zaopiniowania do Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027 Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z kompletem załączników. Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnica.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2024
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Szpocińska Referat Inwestycji
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Szpocińska

Opcje strony

do góry