Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2024-rok/30753,Wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-realizacji-przedsiewziecia-pn-Budowa-odcinka-d.html
14.06.2024, 02:19

Wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącej linii 110 kV Żarków -Tarnówek (S-408) do słupa na przedpolu stacji 110/10 kV GST dla zasilania szybu górniczego GG-1”

ROŚiGN.6220.3.2024

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2024
Data publikacji : 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Sekretarz Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony