Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2024-rok/30720,Obwieszczenie-1002024-z-dnia-22032024-r-Starosty-Polkowickiego-o-wszczeciu-poste.html
19.06.2024, 21:30

Obwieszczenie 100.2024 z dnia 22.03.2024 r. Starosty Polkowickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przebudową drogi gminnej ul. Bankowej, remontem i budową miejsc postojowych, budową chodnika, elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV oraz przebudową istniejącej sieci teletechnicznej w m. Grębocice gm. Grębocice

Metadane

Data wytworzenia : 22.03.2024
Data publikacji : 22.03.2024
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Kozimor - Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony