Urząd Gminy w Grębocicach

INFORMACJA o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LXVI/1411/24 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

ROŚiGN.603.2.2023

Metadane

Data wytworzenia : 18.03.2024
Data publikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Świątek-Czwojdzińska - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry