Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2024-rok/30494,Postepowanie-administracyjne-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-pub.html
19.06.2024, 22:59

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej na części działki nr 224/34 obręb Trzęsów i części działki nr 620/35 obręb Rzeczyca, gmina Grębocice

ROŚiGN.6733.1.2024. NP

Metadane

Data publikacji : 07.03.2024
Data modyfikacji : 07.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony