Urząd Gminy w Grębocicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV i kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej, dla potrzeb zasilania farmy fotowoltaicznej ‘Proszówek’, na dz. nr 25 obręb Proszówek i dz. nr 284/2, 348, 684/2 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice”

ROŚiGN.6733.3.2021

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry