Urząd Gminy w Grębocicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. nr 110/7, 110/11 obręb Rzeczyca, gmina Grębocice

ROŚiGN.6733.2.2021

Metadane

Data publikacji : 06.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry