Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2020-rok/20033,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-realizacji-przedsiewziecia-.html
2022-08-19, 16:54

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 207, obręb Retków, gmina Grębocice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

ROŚiGN.6220.14.2020

Metadane

Data publikacji : 22.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony