Urząd Gminy w Grębocicach

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice

W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 24 lipca 2020 r. w załączeniu wykłada się do publicznego wglądu projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Metadane

Data publikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Łoś Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry