Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2020-rok/18142,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyz.html
2022-08-19, 00:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 355/2 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony