Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2019-rok/17391,Obwieszczenie-Wojta-Gminy-Grebocice-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-m.html
2022-08-19, 02:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Grębocice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Łoś Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony