Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2019-rok/17339,Ogloszenie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych-w-otwartym-konkurs.html
2022-08-18, 18:46

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Metadane

Data publikacji : 04.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alina Wolska Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony