Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2019-rok/17314,Ogloszenie-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-w-trybie-przetargu-ustne.html
2022-08-19, 16:32

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obręb Rzeczyca Dz. nr 255/11

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat inwestycji

Opcje strony