Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ochrona-srodowiska/18890,Ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-na-sw.html
2021-12-06, 06:16

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metadane

Data publikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat inwestycji

Opcje strony