Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ochrona-danych-osobowyc/19803,Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-newsletter.html
2021-12-06, 06:05

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - newsletter

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony