Urząd Gminy w Grębocicach

http://bip.grebocice.com.pl/ugg/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-2018/14089,Przebudowa-czesci-ogrodzenia-dz-nr-64718-obreb-Grebocice.html
2021-01-21, 18:59

Przebudowa części ogrodzenia dz. nr 647/18 obręb Grębocice

Metadane

Data publikacji : 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stefan Stępniak RI
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Fercho Referat inwestycji

Opcje strony