Urząd Gminy w Grębocicach

http://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2015-rok/9669,Zarzadzenie-nr-1762015-z-dnia-30-grudnia-2015-r-w-sprawie-powolania-Gminnego-Zes.html
2020-10-22, 14:37

Zarządzenie nr 176.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metadane

Data publikacji : 14.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony