Urząd Gminy w Grębocicach

http://bip.grebocice.com.pl/ugg/spis-rolny-2020/18377,Zarzadzenie-Wojta-Gminy-Grebocice-w-sprawie-utworzenia-Gminnego-Biura-Spisowego-.html
2020-09-30, 11:20

Zarządzenie Wójta Gminy Grębocice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Grębocicach.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony