Urząd Gminy w Grębocicach

http://bip.grebocice.com.pl/ugg/ochrona-danych-osobowyc/17506,Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-archiwizacja-danych.html
2021-02-25, 02:50

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - archiwizacja danych

Metadane

Data publikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony